İDARE HUKUKU

  • İdari yaptırımlara karşı idare mahkemelerinde ve Danıştay’da açılacak tam yargı ve idari işlemin iptali davalarının takibi
  • Kamu ihale kurumu kararlarına yapılacak itirazlar ve uyuşmazlıkların çözümü