İMAR HUKUKU

Belediyelerin yaptığı Nazım İmar Planı, uygulama imar planı ve sair plan değişikliklerinin hukuki değerlendirmesiyle gerektiğinde iptaline dair çözüm önerileri