İCRA ve İFLAS HUKUKU

  • Mahkeme kararlarının uygulanmasının temini
  • Ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi
  • İcra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması,
  • İflas erteleme talepleri ve İflas Erteleme Davaları