KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI

  • Kamulaştırma kararı nedeniyle İdareyle yapılacak pazarlık ve görüşmeler
  • Bedel tespitine ilişkin davaların takibi
  • Kamulaştırmasız el atma ve bu yöndeki dava ve işlemlerin takibi