MEDENİ HUKUK VE MİRAS HUKUKU

  • Tereke davaları
  • Hakaret, iftira vb. ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklı maddi-manevi tazminat talepleri
  • Yaş ve isim tashihi
  • Nüfus davaları
  • Veraset ve intikal davaları
  • Ortaklığın giderilmesi
  • Vasiyetname hazırlanması
  • Vasi tayini
  • Mirasın taksimi