İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

  • İş Hukuku ve işçi-işveren ilişkisi konularında ilgili yükümlülükler, uygulamalar, anlaşmalar
  • İş Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıkların hem müzakereler hem de anlaşma ve dava yoluyla çözümü
  • İş hukuku ve istihdam konularının hukuki incelemesi
  • Hizmet akitleri
  • Hizmet tespiti ve işçi alacakları davaları
  • İş Güvenliği Yasası kapsamında danışmanlık hizmetleri ve gerekli iş ortamının hazırlanması noktasında hukuki destek
  • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu kapsamındaki uyuşmazlıklar