TİCARET HUKUKU ve ŞİRKETLER

  • Şirketlere danışmanlık hizmetleri
  • Ticari sözleşmeler
  • Ticari görüşmeler ve uzlaştırma
  • Şirket yeniden yapılandırılması
  • Şirket ana sözleşmesi ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanması
  • Genel kurul ve yönetim kurulu işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Tasfiye
  • Resmi merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve bütün bu konularda ortaya çıkabilecek hukuki ihtilafların çözümlenmesi